Close
Populära sökningarNyheterVäskorBältenAccessoarerBästsäljareOutlet

Integritetspolicy

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta vår kundservice på customer.support@saddler.com.

Integritetspolicy

Publicerad: 2023-02-20

Denna integritetspolicy gäller omedelbart för nya användare och från och med den 20 februari 2023 för befintliga användare. Den här Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Policyn gäller för www.saddler.com, för all vår kommunikation och alla relaterade tjänster.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använder, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vid förändring i vår integritetspolicy kommer denna sida att uppdateras.

Vad är GDPR?

GDPR är en dataskyddsförordning och en förkortning av “General Data Protection Regulation”. GDPR började gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersatte då Personuppgiftslagen (PUL).

Vem är registeransvarig för mina personuppgifter?

Saddler Scandinavia AB, Box 10224, 434 23 KUNGSBACKA, med telefonnummer 0300-154 00 är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vilken typ av personuppgifter samlar ni in och hur använder ni och behandlar ni mina personuppgifter?

Vi samlar in persondata som du skickar in till oss exempelvis när du gör en beställning, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller kontaktar vår kundservice. Dina personuppgifter som du skickar in till oss kan innehålla kontaktinformation och information om din betalning. Nedan kan du läsa mer ingående hur vi behandlar dina personuppgifter.

Beställningar / köp

Personuppgifter behandlas för att:

- Leverera en köpt produkt, inklusive avisering om leverans
- Hantera betalningar, inklusive analyser av vilka betallösningar som ska erbjudas
- Hantera retur-, reklamation- och garantiärenden

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn
- Kontaktuppgifter, exempelvis adress, e-post och telefonnummer
- Betalinformation, exempelvis transaktionsreferens och transaktionstidpunkt
- Betalningshistorik
- Orderinformation, exempelvis vilken vara som har beställts

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal

Nyhetsbrev

Personuppgifter behandlas för att:

- Erbjuda inspiration, kampanjer, förmåner, rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudningar till utförsäljningar, gåvor eller annan direktmarknadsföring.
- Baserat på analyser kan mottagare av vårt nyhetsbrev delas in i olika kundgrupper för att ge olika grupper (segment) olika erbjudanden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
- Namn
- Kontaktuppgifter, exempelvis adress, e-post och telefonnummer.
- Bostadsort
- Köphistorik
- Användargenererad data, till exempel klick- och besökshistorik.

Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder och dess inställningar, exempelvis språkinställning.

Laglig grund: Berättigat intresse

Kundserviceärenden

Personuppgifter behandlas för att:

- Kunna identifiera och kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier.
- Utreda klagomål- och supportärenden, inklusive teknisk support.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn
- Kontaktuppgifter, exempelvis adress, e-post och telefonnummer
- Din korrespondens
- Uppgift om tidpunkt för köp, fel eller klagomål på produkt
- Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden

Laglig grund: Berättigat intresse

Marknadsföring

Personuppgifter behandlas för att:

- Visa relevanta produktrekommendationer, påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar eller spara varukorg för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder.
- Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra kanaler för kommunikation.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn
- Kontaktuppgifter, exempelvis adress, e-post och telefonnummer
- Bostadsort
- Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler
- Uppgifter om genomförda köp
- Användargenererad data, till exempel klick- och besökshistorik

Laglig grund: Berättigat intresse

Utvärdering/Utveckling

Personuppgifter behandlas för att:

- Göra tjänster mer användarvänliga, exempelvis ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används i våra digitala kanaler
- Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, exempelvis genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser
- Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment
- Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, till exempel genom att effektivisera inköp och planering av leveranser
- Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system för att höja säkerheten för våra besökare och
kunder generellt

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
- Köp- och användargenererad data, exempelvis klick- och besökshistorik
- Bostadsort
- Din korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter
- Teknisk data rörande enheter som används och inställningar till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform

Laglig grund: Berättigat intresse

Rättsliga förpliktelser (bokföringslagen, produktansvar, produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att:

- Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Dessa kan till exempel avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet. Det kan också vara ramtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av annan lag och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

- Namn
- Kontaktuppgifter, exempelvis adress, e-post och telefonnummer
- Din korrespondens
- Uppgift om tidpunkt för köp, fel eller klagomål på produkt
- Betalningsinformation

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Lagöverträdelser

Personuppgifter behandlas för att:

- Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser

- Förhindra skräppostutskick, trakasserier, försök till olovliga köp eller andra åtgärder som är förbjudna
- Skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Köp- och användargenererad data, exempelvis klick- och besökshistorik
- Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, exempelvis språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
- Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras i din dator. När du besöker en webbplats som använder cookies gör det att webbplatsen kommer ihåg dina personliga inställningar, exempelvis språk. Cookies används också för statistiska ändamål. I inställningarna för din webbläsare kan du ändra så att cookies inte sparas. Detta medför dock att du
inte kan ta del av webbplatsens fulla funktionalitet då den bygger på användningen av cookies.

Vem har tillgång till mina personuppgifter?

Saddler Scandinavia AB lämnar inte ut dina personuppgifter eller din e-post till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger. Personuppgifterna kan komma att överföras till Saddlers samarbetspartners när det gäller marknadsföring, distribution, transporter, betallösningar och IT-tjänster. I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna
integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

Saddler strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES.

Hur lagrar ni mina personuppgifter?

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Vad är mina rättigheter?

Tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett så kallat registerutdrag. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Om vi tar emot en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen fördet angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Begränsning och radering

Du har rätt att begära begränsning eller radering av personuppgifter som vi behandlar om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Du har även rätt att begränsa eller radera personuppgifterna om du anser att personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. Notera att vi inte kan radera dina personuppgifter om de krävs av någon juridisk lag.

Klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.

Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy.

E-post: customer.support@saddler.com
Tel: +46 (0) 300 154 00
Adress: Saddler Scandinavia AB, Kabelgatan 14 Box 10224, 434 23 Kungsbacka, Sweden