Close
Populära sökningarNyheterVäskorBältenAccessoarerBästsäljareOutlet

Tillverkning

På Saddler strävar vi efter att vår produktion ska vara så hållbar som möjligt, med minimal miljöpåverkan genom hela tillverkningskedjan.

Ansvarsfull tillverkning

På Saddler strävar vi efter att vår produktion ska vara så hållbar som möjligt, med minimal miljöpåverkan genom hela tillverkningskedjan. Vi säkerställer att våra produkter är fria från begränsade ämnen och att alla som arbetar med oss erbjuds goda arbetsförhållanden. Vi är stolta över vårt engagemang i Amfori/Business Social Compliance Initiative, som har vart vårt fokus sedan 2006, ett ledande system för hantering av leverantörskedjan. Amfori/BSCI främja socialt ansvar och förbättringar i de fabriker och farmar som ingår i deras globala leverantörskedjor. Systemet implementerar de principiella internationella arbetsstandarderna som skyddar arbetstagares rättigheter, såsom Internationella arbetsorganisationens konventioner och deklarationer. Förenta nationernas vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter samt riktlinjer för multinationella företag från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Denna uppförandekod är ramverket när det gäller social efterlevnad. Våra leverantörer i Indien är certifierade enligt SA8000, vilket garanterar goda arbetsförhållanden och välbefinnande för arbetstagarna.

Transporter

Vi arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan från våra transporter. Det gör vi bland annat genom att i möjligaste mån alltid välja bort flyg och istället transportera till sjöss från Asien. För alla transportslag arbetar vi med att öka fyllnadsgraden samt effektivisera hela logistikkedjan för att minska antalet transporter. Vi främjar transportörer med leverans till oss, återförsäljare samt konsumenter, som är ISO-certifierade, arbetar med bränslebesparande åtgärder samt är aktiva i omställningen till förnybart bränsle.