Close
Populära sökningarNyheterVäskorBältenAccessoarerBästsäljareOutlet

Ansvarsfull tillverkning & transport

Vi på Saddler har ett ansvar att göra allt vi kan för att våra produkter tillverkas på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi har även ett ansvar att använda våra kunskaper och långa erfarenhet till att påverka våra samarbetspartners och kollegor i modebranschen och läderindustrin till att driva en hållbar utveckling.

Ansvarsfull tillverkning

Vi på Saddler har ett ansvar att göra allt vi kan för att våra produkter tillverkas på ett långsiktigt hållbart sätt. Det är oerhört viktigt att alla delar i vår tillverkningskedja har så liten miljöpåverkan som möjligt. Produkterna får inte innehålla några ämnen som är skadliga för människor eller natur och alla som arbetar med och för oss ska ha bra villkor och en god arbetsmiljö.


Väskor och accessoarer tillverkas huvudsakligen i Indien och våra bälten till största delen i Italien. Oavsett var leverantören finns väljer vi bort dem som inte uppnår arbetsförhållanden som är bra både för människor och miljö.


Vi har även ett ansvar att använda våra kunskaper och långa erfarenhet till att påverka våra samarbetspartners och kollegor i modebranschen och läderindustrin till att driva en hållbar utveckling.


Ramverket för vårt hållbarhetsarbete är amfori BSCI, som reglerar arbetsförhållanden och social hållbarhet, och vår RSL (Restricted Substances List), som reglerar produktsäkerhet och kemikalier.


Råvara

Läderråvaran i vår produktion är uteslutande en restprodukt från livsmedelsbranschen. Vi arbetar aktivt för att öka spårbarheten för våra råvaror.

Garvning

I garveriet bearbetas och färgas skinn för att bli till olika typer av läder. Vi använder oss av två olika metoder, kromgarvning samt vegetabilisk garvning.

Vegetabilisk garvning

Den äldsta och mest naturliga metoden som även har minst miljöpåverkan. Här används tanniner från olika träd som ger djupa, varma färgtoner åt lädret. Dock tillåter inte metoden att få fram starka, klara färger. Vår ambition är att öka andelen vegetabiliskt garvat läder ytterligare.

Kromgarvning

Kromgarvning utförs med kromsalter och är den vanligaste metoden världen över. Resultatet blir ett mjukt, töjbart och vattentåligt läder som lätt absorberar färg. Metoden används vid våra garverier i Indien och är säker för de anställda att arbeta med om den utförs på rätt sätt. Därför är det viktigt för oss att göra regelbundna uppföljningar och kontroller hos våra garverier. Vårt indiska huvudgarveri är certifierat enligt Leather Working Groups standard som reglerar miljö-, kemikalie- och arbetsmiljöfrågor. Saddler är med och finansierar förbättringar och underhåll som krävs för fortsatt certifiering.

En utmaning är hanteringen av avfall från våra garverier i Indien. Förbränning av krom kan ha negativa effekter på miljön, varför det är viktigt att det miljöfarliga avfallet hanteras på ett säkert sätt. Här samarbetar vi kontinuerligt med våra leverantörer för att driva på utvecklingen för bättre avfallshantering.

Färgning

Färgningen utförs också i garverierna. Man använder sig av olika infärgningsmetoder beroende på vilket utseende man vill uppnå.

Anilinfärgning

Utförs vanligtvis i ett vattenbad med färgämnen som genomfärgar lädret vilket ger en naturlig, varierande finish.

Semianilinefärgning

Förutom att lädret genomfärgas läggs en lätt pigmentering och skyddslack till vilket gör att lädrets naturliga utseende bevaras men inte i lika stor utsträckning som vid anilinfärgning.

Pigmenterat läder

Här har lädret färgats med en pigmentfärg eller täckfärg vilket ger en jämnare färg. Skyddande lackfärg används som fixeringsmedel.

Tätt samarbete med våra leverantörer

Sedan länge arbetar vi med att förbättra och säkerställa humana arbetsvillkor hos våra leverantörer. Det gör vi genom att dels ansluta oss till initiativ som amfori BSCI och dels genom regelbundna besök hos våra tillverkare i Indien och Italien för att med egna ögon se hur det ligger till med arbetsförhållanden och miljö.

Våra väskproducenter i Indien är certifierade enligt standarden SA8000 och arbetar aktivt med humana arbetsvillkor och löner. Standarden innebär kontinuerliga revisioner för att säkerställa villkoren för personalen.

I Italien samarbetar vi med Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, en ideell sammanslutning med uppdrag att främja vegetabiliskt garvat läder och kvalitetssäkra råvara och garvningsprocesser.

Som tillverkare har vi ett ansvar för att ha kontroll över vilka kemikalier som används vid produktionen av material och tillbehör. För att säkerställa detta är vi medlemmar i Kemikaliegruppen som drivs av RISE som hjälper oss förbättra och skärpa de krav vi ställer på våra leverantörer.

Transporter

Vi arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan från våra transporter. Det gör vi bland annat genom att i möjligaste mån alltid välja bort flyg och istället transportera till sjöss från Asien. För alla transportslag arbetar vi med att öka fyllnadsgraden samt effektivisera hela logistikkedjan för att minska antalet transporter. Vi främjar transportörer med leverans till oss, återförsäljare samt konsumenter, som är ISO-certifierade, arbetar med bränslebesparande åtgärder samt är aktiva i omställningen till förnybart bränsle.

Vi jobbar systematiskt för att minimera vår miljöpåverkan på människor och natur och för att alla som arbetar med oss ska kunna göra det på humana och rättvisa villkor.

För oss på Saddler är det viktigt att ta ansvar för hela kedjan – från designbordet till att renovera det du köpt från oss. Det är hållbarhet för oss.